Hlavná stránka
Technická univerzita vo Zvolene
Katedra prírodného prostredia - biometeorologický monitoring
 

English slovenčina
 
Areál univerzity (Zvolen) [283 m n. m.]

- Jeden deň | Dva dni | Pät dni | Desať dní | Dvadsať dní | 100 dní | Rok
Uložiť do súboru ...
Vzduch
  
Teplota vzduchu [°C] 2m
  
Teplota vzduchu [°C] 0,2m
  
Zrážky [mm]
  
Globálne žiarenie [W/m2]
  
Vlhkosť vzduchu [%] 2m
  
Vlhkosť vzduchu [%] 0,2m
  
Rýchlosť vetra [m/s]
  
Smer vetra [deg.]
  
Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
  
Rosný bod [°C] 2m
  
Sýtostný doplnok [Pa]
Pôda
  
Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm
  
Teplota pôdy [°C] v hĺbke 20cm
  
Tok tepla do pôdy [W/m2]
Požiarne riziko
  
Požiarny index
Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto stránka, sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Merania vznikli s finančnou podporou Vysokoškolského lesníckeho podniku TU vo Zvolene a technicky ich zabezpečila firma EMS Brno.

Autori
Katarína Střelcová
Jaroslav Škvarenina
EMS Brno
agentura cmyklogo opvav farebneeu-efrr-vertical-color

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.