Hlavná stránka
LESNICKÝ METEOROLOGICKÝ MONITORING
ONLINE DATA
 

English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Husárik [530 m n. m.]

Vzduch
  Teplota vzduchu [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
27,6 (12:00)
  Zrážky [mm]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (12:00)
  Globálne žiarenie [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
376,0 (12:00)
  Vlhkosť vzduchu [%] 2m
||||||||||||||||||||||||||
63,1 (12:00)
  Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (12:00)
  Rosný bod [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
20,0 (12:00)
  Sýtostný doplnok [Pa]
||||||||||||||||||||||||||
1376,0 (12:00)
  Vodná bilancia PET 30D [mm]
||||||||||||||||||||||||||
-7,6 (12:00)
Požiarne riziko
  Požiarny index
||||||||||||||||||||||||||
2,0 (12:00)
Denné hodnoty

Všetky informácie, údaje a grafické výstupy publikované na internetovej stránke Lesníckeho meteorologického monitoringu sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Prevádzku meteorologických staníc zabezpečuje Národné lesnícke centrum (NLC) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). Prevádzkovateľom centrálneho dátového archívu je spoločnosť EMS Brno, Česká republika.

Autori:

Zuzana Sitková (NLC)
Katarína Střelcová (TUZVO)
Jaroslav Škvarenina (TUZVO)
EMS Brno