English slovenčina
 
Duchonka

- Jeden deň | Dva dni | Pät dni | Týždeň | Dva týždne | Mesiac | Dva mesiace | Rok
Uložiť do súboru ...
Vzduch
  
Tlak vzduchu [mbar]
  
Teplota vzduchu [°C] 2m
  
Teplota vzduchu [°C] 0,2m
  
Zrážky [mm]
  
Globálne žiarenie [W/m2]
  
Vlhkosť vzduchu [%] 2m
  
Rýchlosť vetra [m/s]
  
Smer vetra [deg.]
  
Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
  
Rosný bod [°C] 2m
  
Sýtostný doplnok [Pa]
  
Intezita zrážok [mm/h]
  
Suma zrážok [mm/den]
  
Vodná bilancia PET 30D [mm]
Pôda
  
Teplota pôdy [°C] v hĺbke 0-10cm
  
Vhlkosť pôdy [m3.m-3] v hĺbke 0-10cm
Požiarne riziko
  
Požiarny index