Hlavná stránka
LESNICKÝ METEOROLOGICKÝ MONITORING
ONLINE DATA
 

English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Banská Štiavnica [622 m n. m.]

Vzduch
  Teplota vzduchu [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
-6,2 (20:00)
  Teplota vzduchu [°C] 0,2m
||||||||||||||||||||||||||
-8,4 (20:00)
  Zrážky [mm]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (20:00)
  Globálne žiarenie [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (20:00)
  Tlak vzduchu [mbar]
||||||||||||||||||||||||||
947,0 (20:00)
  Vlhkosť vzduchu [%] 2m
||||||||||||||||||||||||||
82,9 (20:00)
  Rýchlosť vetra [m/s]
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (20:00)
  Smer vetra [deg.]
||||||||||||||||||||||||||
4,1 (20:00)
  Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (20:00)
  Rosný bod [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
-8,6 (20:00)
  Sýtostný doplnok [Pa]
||||||||||||||||||||||||||
67,6 (20:00)
  Intezita zrážok [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (20:00)
  Suma zrážok [mm/den]
||||||||||||||||||||||||||
0,2 (20:00)
  Vodná bilancia BOW 30D [mm]
||||||||||||||||||||||||||
20,7 (20:00)
  Vodná bilancia PET 30D [mm]
||||||||||||||||||||||||||
20,7 (20:00)
Pôda
  Teplota pôdy [°C] v hĺbke 0-10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,5 (20:00)
  Vhlkosť pôdy [m3.m-3] v hĺbke 0-10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (20:00)
Požiarne riziko
  Požiarny index
||||||||||||||||||||||||||
1,0 (20:00)
Denné hodnoty

Všetky informácie, údaje a grafické výstupy publikované na internetovej stránke Lesníckeho meteorologického monitoringu sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Prevádzku meteorologických staníc zabezpečuje Národné lesnícke centrum (NLC) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). Prevádzkovateľom centrálneho dátového archívu je spoločnosť EMS Brno, Česká republika.

Autori:

Zuzana Sitková (NLC)
Katarína Střelcová (TUZVO)
Jaroslav Škvarenina (TUZVO)
EMS Brno