English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Žibritov Soil

Pôda
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
1,1 (01:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (01:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,7 (01:00)
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
1,9 (01:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
1,7 (01:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
2,0 (01:00)
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
2,7 (01:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
2,9 (01:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
2,8 (01:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,2 (01:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (01:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (01:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,2 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,2 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
0,3 (01:00)