English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Žibritov Soil

 

Varovanie: Z dôvodu upgrade systému na výkonnejšia hardvér môže od pondelka 9. septembra do piatku 20. septembra dochádzať k výpadkom webu a zobrazovaných dát.

 

Pôda
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy A [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy B [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Teplota pôdy C [°C] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy A [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy B [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Vlhkosť pôdy C [m3.m-3] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 10cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 30cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál A [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál B [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
  Pôdny vodný potenciál C [kPa] v hĺbke 60cm
||||||||||||||||||||||||||
(00:00)
Denné hodnoty