čeština
 
Trutnov areal

- Jeden den | Dva dny | Pět dní | Deset dní | Dvacet dní | Sto dní | Rok
Uložit do souboru ...
Meteorologie
  
Globální radiace [W/m2] 1/1
  
Penman PET [mm/h]
  
Teplota vzduchu [°C] 1/2
  
Vlhkost vzduchu [%] 1/2
  
Srážky [mm] 1/3
  
Kumulativní srážky [mm]
  
Rychlost větru [m/s] 2/1
  
Směr větru [deg] 2/1
  
Sytostní doplněk [Pa]
Servisní
  
Interní teplota [oC]
  
Interní vlhkost [%]
  
Napájecí napětí [V]