Výjimečný stav

 

Varování: Z důvodu upgrade systému na výkonější hardware může od pondělí 9. září do pátku 20. září docházet k výpadkům webu a zobrazovaných dat.

 

Provádění vaší poslední operace skončilo výjimečným stavem.

Popis výjimečného stavu
The database file may be corrupted. Run the repair utility to check the database file. [ Database name = D:\Inetpub\webs\2119_web\www\App_Data\Data.sdf ]
Čas
17.9.2019 16:25:44
Uživatel
(neznámý)
Adresa
/p.axd/cs/CHI.html
Co udělat dále?
Vrátit se
Vrátí se do stavu těsně před tím, než jste spustili operaci, která způsobila výjimku. To vám umožní opravit zadaná data a spustit operaci znovu nebo můžete dokončit vaši práci pomocí případných alternativních operací.
Opakovat
Spustí znovu operaci, která naposledy selhala. Má smysl pouze v případě, že jste nějak reagovali na nastalou výjimku, například vložením diskety do mechaniky.
Zrušit
Opustí aktuální stav a přejde na výchozí stránku dané operace. Pokud selhává i úvodní stránka dané operace tak přejde na úvodní stranu aplikace. Touto cestou přijdete o případně neuložené údaje.