Výnimočný stav

Vykonávanie vašej poslednej operácie skončilo výnimočným stavom.

Popis výnimočného stavu
(neznámy)
Čas
(neznámy)
Užívateľ
(neznámy)
Adresa
(neznámy)
Čo robiť ďalej?
Vrátiť sa
Vráti sa do stavu tesne pred tým, než ste spustili operáciu, ktorá spôsobila výnimku. To vám umožní opraviť zadané údaje a spustiť operáciu znovu alebo môžete dokončiť vašu prácu pomocou prípadných alternatívnych operácií.
Opakovať
Spustí znovu operáciu, ktorá naposledy zlyhala. Má zmysel len v prípade, že ste nejako reagovali na nastalo výnimku, napríklad vložením diskety do mechaniky.
Zrušiť
Opustí aktuálny stav a prejde na domovskú stránku danej operácie. Ak zlyháva aj úvodná stránka danej operácie tak prejde na úvodnú stranu aplikácie. Touto cestou prídete o prípadne neuložené údaje.