Hlavná stránka NLC TUZVO
LESNICKÝ METEOROLOGICKÝ MONITORING
ONLINE DATA
 

English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Vysoké Tatry - Rakytovské plieska [1260 m n. m.]

Vzduch
  Teplota vzduchu [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Zrážky [mm]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Globálne žiarenie [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Vlhkosť vzduchu [%] 2m
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Rosný bod [°C] 2m
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Sýtostný doplnok [Pa]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Vodná bilancia PET 30D [mm]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
Požiarne riziko
  Požiarny index
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
Rôzné
  Fenológia hmyzu (hlavná generácia) [-]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto
  Fenológia hmyzu (všetky generácie) [-]
||||||||||||||||||||||||||
vypnuto

Všetky informácie, údaje a grafické výstupy publikované na internetovej stránke Lesníckeho meteorologického monitoringu sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Prevádzku meteorologických staníc zabezpečuje Národné lesnícke centrum (NLC) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). Prevádzkovateľom centrálneho dátového archívu je spoločnosť EMS Brno, Česká republika.

Autori:
Zuzana Sitková (NLC)
Katarína Střelcová (TUZVO)
Jaroslav Škvarenina (TUZVO)
EMS Brno
Poďakovanie projektom (akronymy):
FORCLIMEX
SLOV-LES
ISSOP
Monitoring lesov – ČMS Lesy
Prevádzka lesníckej meteorologickej siete a zabezpečovanie online prenosov dát na web je súčasťou riešenia nasledovných projektov:
FORCLIMEX
Projekt aplikovaného výskumu podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0325, Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov.
SLOV-LES
Výskum je tiež podporovaný vďaka podpore v rámci úlohy SLOV-LES, Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva, financovanej z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301).
ISSOP
Časť prístrojového vybavenia bolo zabezpečené v rámci projektu Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov, ITMS 26220220066, v rámci OPVaV spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Monitoring lesov Slovenska
v rámci ČMS Lesy, úlohy financovanej z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.