Hlavná stránka
Technická univerzita vo Zvolene
Katedra prírodného prostredia - biometeorologický monitoring
 

English slovenčina
Verzia pre tlač   Pustý Hrad

Vzduch
Aktuálne hodnoty
  

Globalna radiacia [W/m2]
604,4 (09:00)
  

Rychlost vetra 2m [m/s]
0,9 (09:00)
  

Smer vetra 2m [
290,0 (09:00)
  

Teplota vzduchu 2m [
9,1 (09:00)
  

Vlhkost vzduchu 2m [%]
75,7 (09:00)
  

Zrazky [mm]
0,0 (09:00)
Agregácie za zobrazené období
     Teplota vzduchu 2m [oC] - avg
8,7

     Teplota vzduchu 2m [oC] - max
16,5

     Teplota vzduchu 2m [oC] - min
1,8

     Zrazky [mm]
42,6

Pôda
Aktuálne hodnoty
  

1. Teplota humusu 2cm [
7,1 (09:00)
  

2. Teplota humusu 2cm [
8,2 (09:00)
  

3. Teplota humusu 2cm [
14,8 (09:00)
  

4. Teplota humusu 2cm [
8,9 (09:00)
  

Prizemna teplota [
13,7 (09:00)
  

Teplota pody 10cm [
6,7 (09:00)
Odvodené veličiny
Aktuálne hodnoty
  

Absolutna vlhkost [g/m3]
6,7 (09:00)
  

Angströmov index
1,0 (09:00)
  

PET [mm/hr]
0,4 (09:00)
  

Teplota rosneho bodu [oC]
5,0 (09:00)
  

Tlak par [Pa]
871,8 (09:00)
  

VPD [Pa]
283,5 (09:00)
Denné integrácie
 

Charakteristika

Charakteristika mezoklimatickej stanice Pustý Hrad.

Charakteristiky lokality Pustý Hrad
Charakteristika Hodnota
Skratka PH
Nadmorská výška 570 m n.m.
Zemepisná dĺžka (x)  19,11°
Zemepisná šírka (y)  48,56°
Expozícia rovina
Sklon 0
Klimatická oblasť – okrsok mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový
Priemerná ročná teplota* 6,9 °C
Priemená teplota vo vegetačnom období* 13,2 °C
Priemerný ročný zrážkový úhrn* 712 mm
Priemerný zrážkový úhrn vo vegetačnom období* 413 mm
Počet dní s hmlou** 60-85
Počet dní so snehovou pokrývkou** 40-60
Vegetačný stupeň*** 3. dubovo-bukový
SLT*** dubová bučina s lipou
Základné geologické typy hornín** andezity a intermediárne subvulkanické intruzíva
Pôdne pomery** kambizeme, rankre
*obdobie 1961-1990 
**podľa Atlasu krajiny SR
***podľa PSoL

Klimadiagram

klimadiagram

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto stránka, sú duševným vlastníctvom autorov a nesmú byť reprodukované alebo použité bez súhlasu autorov. Merania vznikli s finančnou podporou Vysokoškolského lesníckeho podniku TU vo Zvolene a technicky ich zabezpečila firma EMS Brno.

Autori
Katarína Střelcová
Jaroslav Škvarenina
EMS Brno
agentura cmyklogo opvav farebneeu-efrr-vertical-color

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.