English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Nová Polianka, Vysoké Tatry

Energy fluxes
  Evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,4 (12:00)
  Net radiácia [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
639,6 (12:00)
  Tok tepla do pôdy [W/m2] v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
24,6 (12:00)
  Globálne žiarenie [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
868,5 (12:00)
  Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,8 (12:00)
Vzduch
  Air Humidity [%] up
||||||||||||||||||||||||||
60,0 (12:00)
  Air Temperature [oC] up
||||||||||||||||||||||||||
23,7 (12:00)
  Suma zrážok [mm/den]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (12:00)
  Teplota vzduchu [°C] 3 m
||||||||||||||||||||||||||
24,5 (12:00)
  Vlhkosť vzduchu [%] 3 m
||||||||||||||||||||||||||
58,9 (12:00)
  Zrážky [mm]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (12:00)
Soil
  Teplota pôdy [°C] v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
16,4 (12:00)
  Teplota pôdy [°C] v hĺbke 32 cm
||||||||||||||||||||||||||
14,1 (12:00)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (12:00)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 16 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (12:00)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 32 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (12:00)
Service
  Supply Voltage [V]
||||||||||||||||||||||||||
13,3 (12:00)
Denné hodnoty