Výnimočný stav

 

Varovanie: Z dôvodu upgrade systému na výkonnejšia hardvér môže od pondelka 9. septembra do piatku 20. septembra dochádzať k výpadkom webu a zobrazovaných dát.

 

Vykonávanie vašej poslednej operácie skončilo výnimočným stavom.

Popis výnimočného stavu
The database file may be corrupted. Run the repair utility to check the database file. [ Database name = D:\Inetpub\webs\2119_web\www\App_Data\Data.sdf ]
Čas
17. 9. 2019 16:25:48
Užívateľ
(neznámy)
Adresa
/p.axd/sk/Čaradice._w_235.m.n_u_.m_u__y_.FORMET.html
Čo robiť ďalej?
Vrátiť sa
Vráti sa do stavu tesne pred tým, než ste spustili operáciu, ktorá spôsobila výnimku. To vám umožní opraviť zadané údaje a spustiť operáciu znovu alebo môžete dokončiť vašu prácu pomocou prípadných alternatívnych operácií.
Opakovať
Spustí znovu operáciu, ktorá naposledy zlyhala. Má zmysel len v prípade, že ste nejako reagovali na nastalo výnimku, napríklad vložením diskety do mechaniky.
Zrušiť
Opustí aktuálny stav a prejde na domovskú stránku danej operácie. Ak zlyháva aj úvodná stránka danej operácie tak prejde na úvodnú stranu aplikácie. Touto cestou prídete o prípadne neuložené údaje.