Na Sádkách

čeština
 
Na Sádkách

- Jeden den | Dva dny | Pět dní | Deset dní | Dvacet dní | Sto dní | Rok
Uložit do souboru ...
Energetické toky
  
Global radiation [W/m2]
  
PAR [umol/m2,sec]
  
Penman PET [mm/h]
Vzduch
  
Air humidity [%]
  
Air temperature [oC]
  
Precipitation [mm]
  
VPD [Pa]
  
Wind direction [o]
  
Wind speed [m/s]
Půda
  
Soil moisture [-] @-10
  
Soil moisture [-] @-20
  
Soil moisture [-] @-50
  
Soil temperature [deg.C] @-10
  
Soil temperature [deg.C] @-20
  
Soil temperature [deg.C] @-50

© ZFJU, České Budějovice